Salgsvilkår

Nedenfor finner du de generelle forretningsvilkårene som ligger til grunn for alle tjenestene vi tilbyr på Kosterskjorta.com

Tilbudene på nettsiden www.kosterskjorta.com retter seg mot private forbrukere som ikke handler i kommersiell eller yrkesmessig sammenheng.

  1. AVTALEINNGÅELSE OG VARELEVERING

1.1 Når du sender inn en bestilling forsikrer du samtidig at du handler til private formål.
1.2 For ordre via vår hjemmeside 
www.kosterskjorta.no inngår vi kun norskspråklige avtaler.
1.3 Når du klikker "Kjøp nå", plasserer du en bindende ordre på varene du har i handlevognen din. Så snart du har sendt inn ordren, sender vi deg en bekreftelse pr. e-post. En bindende avtale inngås i det du sender inn din ordre. Vi ber derfor om at du overfører kjøpesummen umiddelbart etter at du har mottatt din ordrebekreftelse, og senest innen 7 dager. Vi leverer pakken senest 40 dager etter at den bindende avtalen er inngått. Dersom du avbestiller varen som følge av forsinket levering vil betalingen din refunderes innen 14 dager. Det samme gjelder ved gyldig reklamasjon.
Overføringen av risiko for varen inntreffer når du, eller en stedfortreder (som ikke er transportøren), mottar varene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som måtte påføres varene etter dette tidspunktet.
Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for avtaleinngåelsen.
Dersom hindringen vedvarer etter syv virkedager, kan begge parter kansellere avtalen ved skriftlig varsel til den andre.
Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.
Virkedager skal bety alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.
1.4 
Vi forbeholder oss retten til å godkjenne eller annullere bestillingen hvis den er generert av en robot, programvare, crawler, spider eller et annet automatisert system eller skriptadferd samt enhver bruk av tredjeparts tjenester for bestilling på dine vegne.

  1. PRISER OG FRAKTKOSTNADER

2.1 Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats. Merverdiavgiften er p.t. på 25 %. Pakken forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader.

  1. BETALING

3.1 Vi godtar følgende betalingsmåter: betaling med kredittkort og betaling via PayPal. Vi kan nekte å godta visse betalingsmåter for en gitt ordre og vise til andre betalingsmetoder. Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer innbetalinger fra konti innenfor den Europeiske Union (EU). Du er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner.
3.2 Ved kjøp med kredittkort, vil kortet ditt bli belastet når vi sender din ordre.
3.3 Ved forsinket eller manglende betaling, påløper inkasso- og purregebyr i samsvar med forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 og inkassoloven av 13. mai 1988.
3.4 Fakturaer og kreditnotaer vil kun sendes elektronisk.

  1. LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP AV KOSTERSKJORTA-VARER

NÅR DU KJØPER KOSTERSKJORTA-VARER GJELDER EN LOVBESTEMT ANGRERETT.

Dersom du velger å returnere varene,kan du bruke returseddelen vedlagt din bestilling eller skrive ut returseddelen fra din kundekonto. Dersom du ikke har tilgang til en skriver, får problemer med nedlastningen eller trenger en ny returseddel, kan du kontakte vårt kundesenter og be om en ny (kontaktopplysninger følger nedenfor). Du hjelper oss med å unngå unødvendige kostnader dersom du benytter returseddelen ved retur av varer.

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen.
For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (Kosterskjorta, Telesvingen 1, 0378 Oslo, telefon: 45138636, e-post: contact@kosterskjorta.com). Du kan benytte det vedlagte skjemaet eller skjemaet lagt ved din bestilling, men det er ikke et krav.
Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalingsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først.
Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering.
Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi vil dekke returkostnadene mot at du benytter returseddelen og PostNord til returen. Dersom PostNord har Posten Norge som underleverandør, kan du også benytte Posten Norge. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.
Anbefalt kanselleringsskjema
Dersom du ønsker å kansellere avtalen, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss til:
Kosterskjorta, Telesvingen 1, 0378 Oslo, telefon: 45138636, e-post: contact@kosterskjorta.com

Jeg/Vi (*) kansellerer avtalen som er inngått mellom meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/:
— bestilt den (*)/mottatt den (*)
— kunden(e)s navn
— kunden(e)s adresse
— dato
(*) Ta vekk det som ikke passer.

  1. REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du betalte med PayPal/kredittkort, vil refusjonen overføres til din PayPal-/kredittkortkonto. Dersom du benytter et gavekort til ditt kjøp, vil vi tilbakeføre det aktuelle beløpet til din kundekonto.

  1. LOVFESTET ANSVAR FOR FEIL OG YTTERLIGERE INFORMASJON

6.1 Vårt ansvar for mangler reguleres av de lovbestemte reglene for forbrukerkjøp. Vi er forpliktet etter lov til å levere varer som har den mengde, kvalitet og utseende som fremgår av produktbeskrivelsen i avtalen, og i den innpakningen som avtalen krever. Du vil miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke spesifiserer hvilke feil og mangler du påberoper innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget dem. Du vil uansett miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke varsler oss om dette innen to år etter at varene ble overlevert til deg eller din stedfortreder. Dersom du ikke er fornøyd med varene du har kjøpt, kan du sende inn en reklamasjon til Forbrukerrådet. Du finner relevant informasjon på www.forbrukerraadet.no.                                                                               

6.2 Disse generelle vilkårene finnes på www.kosterskjorta.no. Du kan også skrive ut eller lagre dette dokumentet ved å velge alminnelige kommandoer i din nettleser (normalt Fil – Lagre som).
6.3 Alle personer som er minst 18 år gamle, kan benytte seg av tilbudene på www.kosterskjorta.com.
6.4 Hver kunde kan ikke ha flere enn én kundekonto hos Kosterskjorta samtidig. Vi forbeholder oss retten til å slette doble registreringer.                                                                                                  6.6 I tilfellet av en tvist med Kosterskjorta som ikke har vært mulig å løse direkte med Kosterskjorta, har du som forbruker muligheten til å kontakte et alternativt tvisteløsningsorgan. Ved å bruke et slikt alternativt tviste-løsningsorgan, vil tvisten normalt løses enklere, raskere og billigere sammenlignet med en domstolsbehand-ling. Du kan enten anvende EU-kommisjonens online-plattform for forbrukerklager på www.ec.europa.eu/odr, eller henvende deg direkte til Forbrukerklageutvalget, via www.forbrukerklageutvalget.no.Vi gjør oppmerksom på at en tvist kan kun tas inn for Forbrukerklageutvalget dersom tvisten først har vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet. Kosterskjorta følger Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Med vennlig hilsen,

Kosterskjorta

Et medlem av B-A Group, organisasjonsnummer 930758922