Personvernserklæring

KosterSkjorta behandler personopplysningene dine helt i tråd med gjeldene personvernlovgivning. Vi følger selvfølgelig grunnreglene i personvernlovgivningen når vi behandler personopplysninger. Det betyr at opplysningene om deg bare brukes til de formål som angis i denne personvernerklæringen eller som angis i forbindelse med at dataene samles inn. Det dreier seg først og fremst om kjøpsavvikling, om bestemmelse, personalisering og videreutvikling og om sikkerheten i tjenestene våre. Innenfor rammen av den strenge norske/europeiske personvernlovgivningen bruker vi personopplysningene om deg også til andre formål; som produktutvikling, vitenskapelig forskning (spesielt maskinell læring, kunstig intelligens og deep learning) og markedsforskning, optimalisering av forretningsprosedyrer, behovsbaserte tjenester og personalisert reklame.

 

Vi bruker personopplysningene dine når vi gir deg tilgang til KosterSkjorta nettsider og apper. I tillegg til enhets- og påloggingsdataene som oppstår hver gang disse tjenestene brukes, er typen data som behandles og formålet med behandlingen avhengig av på hvilken måte du bruker de funksjonene og tjenestene vi tilbyr. I tillegg bruker vi data som oppstår når tjenestene våre er i bruk for å finnes ut hvordan online-tilbudet vårt anvendes.

 

Vi tilbyr deg forskjellige nyhetsbrevtjenester som inkluderer

  • Inspirasjonsinnhold slik som oppdatering om merker, trender, tilbud, salg, kategorier;
  • Påminnelser f.eks. når prisen for en ting på ønskelisten din settes ned, hvis ting i posen glemmes eller hvis du spurte om en størrelsespåminnelse;
  • Undersøkelser som f.eks. prøver å finne ut om du likte tingene du kjøpte;
  • Oppdateringer fra påvirkere eller merker som du følger på siden vår.

Hvis du har meld deg på nyhetsbrev, vil du motta noen av nyhetsbrevtjenestene som beskrevet over (avhengig av omfanget av abonnementet ditt).

KosterSkjorta formilder personopplysningene dine bare dersom det er tillatt etter norsk eller europeisk personvernlovgivning. Vi arbeider tett sammen med enkelte tjenesteytere, f.eks. innen kundeservice (f.eks. callsentere), teknisk service (f.eks. serveroperatører) eller logistikk (f.eks. pakkeforetak som Posten). Disse tjenesteyterne har bare tillatelse til å behandle dataene om deg på oppdrag fra oss og på spesielle betingelser. Når vi bruker dem for oppdragsgjennomføring får de tilgang til personopplysningene dine i den grad og det tidsrom som kreves for å levere den ønskede tjenesten

Under gjeldende forutsetninger sikrer loven deg disse personvernrettighetene: Rett til innsyn (art. 15 GDPR), rett til sletting (art. 17 GDPR), rett til retting (art. 16 GDPR), rett til begrensning av bearbeiding (art. 18 GDPR), rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR), rett til å klage til Datatilsynet (art. 77 GDPR), rett til å trekke tilbake samtykke (art. 7 avsn. 3 GDPR) samt rett til innsigelse mot databehandling til bestemte formål (art. 21 GDPR). Hvis du ønsker å gjøre bruk av personvernrettighetene dine, kan du når som helst kontakte vår personvernansvarlige på contact@kosterskjorta.no.

 

Vi lagrer personopplysningene om deg så lenge som det er nødvendig for å oppfylle de målsetningene som står oppført i denne personvernerklæringen, spesielt for å oppfylle våre forpliktelser iht. avtaler og lovverk. Evt. vil vi lagre personopplysninger også til andre formål, forutsatt at loven tillater lagring til spesielle formål, inkl. som forsvar ved rettslige krav.

 

Vi overfører personopplysningene dine sikkert og kryptert. Det samme gjelder for bestillinger og når du logger deg inn.