Angrerett

  1. LOVBESTEMT ANGRERETT FOR KJØP AV KOSTERSKJORTA-VARER

NÅR DU KJØPER KOSTERSKJORTA-VARER GJELDER EN LOVBESTEMT ANGRERETT.

Dersom du velger å returnere varene,kan du bruke returseddelen vedlagt din bestilling eller skrive ut returseddelen fra din kundekonto. Dersom du ikke har tilgang til en skriver, får problemer med nedlastningen eller trenger en ny returseddel, kan du kontakte vårt kundesenter og be om en ny (kontaktopplysninger følger nedenfor). Du hjelper oss med å unngå unødvendige kostnader dersom du benytter returseddelen ved retur av varer.

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen.
For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (Kosterskjorta, Telesvingen 1, 0378 Oslo, telefon: 45138636, e-post: kosterskjorta@gmail.com). Du kan benytte det vedlagte skjemaet eller skjemaet lagt ved din bestilling, men det er ikke et krav.
Du kan også fylle ut og sende inn angrerettskjemaet eller annen utvetydig erklæring elektronisk via kontaktkanalen på vår hjemmeside. Vi vil da umiddelbart sende deg en e-post med bekreftelse på mottak. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Konsekvenser ved bruk av angrerett

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, herunder leveringskostnader (unntatt eventuelle ekstrakostnader påløpt fordi du valgte en annen betalingsmåte enn den vi tilbyr til lavest kostnad), uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi vil ikke belaste deg for kostnader i forbindelse med refusjon. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur, eller du har gitt oss bevis på at du har returnert den, etter hva som inntreffer først.
Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering.
Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi vil dekke returkostnadene mot at du benytter returseddelen og PostNord til returen. Dersom PostNord har Posten Norge som underleverandør, kan du også benytte Posten Norge. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon.
Anbefalt kanselleringsskjema
Dersom du ønsker å kansellere avtalen, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss til:
Kosterskjorta, Telesvingen 1, 0378 Oslo, telefon: 45138636, e-post: kosterskjorta@gmail.com

Jeg/Vi (*) kansellerer avtalen som er inngått mellom meg/oss (*) om kjøp av følgende varer (*)/:
— bestilt den (*)/mottatt den (*)
— kunden(e)s navn
— kunden(e)s adresse
— dato
(*) Ta vekk det som ikke passer.

  1. REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du betalte med PayPal/kredittkort, vil refusjonen overføres til din PayPal-/kredittkortkonto. Dersom du benytter et gavekort til ditt kjøp, vil vi tilbakeføre det aktuelle beløpet til din kundekonto.